Ayat-ayat Al Quran yang Disunnahkan Dibaca Sebelum Tidur

datariau.com
859 view
Ayat-ayat Al Quran yang Disunnahkan Dibaca Sebelum Tidur

DATARIAU.COM - Di antara sunah sebelum tidur adalah membaca zikir, baik yang merupakan bacaan Al-Quran maupun doa yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, kita akan membahas zikir dari ayat-ayat Al-Quran yang hendaknya kita baca sebelum tidur.

Membaca ayat kursi


Disunahkan membaca ayat kursi ketika akan tidur, karena hal tersebut akan menjaga diri dari setan sampai waktu subuh tiba. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ketika bermimpi bertemu pencuri zakat. Pada akhir hadis disebutkan,

“Jika Engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Jika Engkau membacanya, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh tiba.”

Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Adapun saat itu dia berkata benar, meskipun dia adalah pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai tiga malam itu, wahai Abu Hurairah?” Abu Hurairah menjawab, “Tidak.” Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, “Dia adalah setan.” (HR. Bukhari)

Yang dimaksud ayat kursi adalah firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 255,

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-Baqarah: 255)

Membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah


Hal ini berdasarkan hadis Abu Mas’ud Al Anshari, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka keduanya akan mencukupinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dua ayat terkahir surat Al Baqarah yang dimaksud adalah ayat 285-286,

“Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), ‘Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya.’ Dan mereka mengatakan, ‘Kami dengar dan kami taat.’ (Mereka berdoa), ‘Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.’

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), ‘Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.'” (QS. Al-Baqarah: 285-286)

Dua ayat terakhir Surat Al Baqarah bukanlah bacaan yang secara khusus dibaca sebelum tidur. Akan tetapi, bisa dibaca sepanjang waktu pada waktu malam hari. Barang siapa yang belum membacanya di malam hari dan baru teringat sebelum tidur, maka pada saat itu hendaklah dia membacanya.

Para ulama berbeda pendapat tenatng makna (كَفَتَاهُ), diantaranya berpendapat:

1. Ada yang mengatakan bahwa maknaya adalah mencukupinya dari salat malam.

2. Ada pula yang menerangkan bahwa maknanya adalah akan melindunginya dari setan.

3. Ada juga yang menjelasakan bahwa maknanya adalah menjaganya dari berbagai keburukan/penyakit.

Maka, makna hadis ini mencakup keseluruhan keterangan di atas sebagaimana penjelasan An-Nawawi Rahimahullah dalam Syarah Shahih Muslim.

Membaca surat Al Ikhlas dan mu’awwidzatain


Disunnahkan untuk membaca surat Al Ikhlas dan mu’awwidzatain (Surat An Naas dan Al Falaq), kemudian meniup kedua telapak tangan, dan selanjutnya mengusapkannya ke seluruh badan sebanyak tiga kali. Hal ni berdasarkan hadis dari ibunda ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha,

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam biasanya ketika akan tidur di setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangan kemudian meniup keduanya dan membaca (Qul huwallahu’ahad) dan (Qul a’udzubi rabbil falaq) dan (Qul a’udzubirobbin nass). Kemudian mengusap tubuh dengan keduanya semaksimal mungkin, dimulai dari kepala dan wajahnya, serta bagian depan tubuhnya. Hal itu dilakukan sebanyak tiga kali.” (HR. Bukhari)

Cara melakukannya yaitu membaca surat Al-Ikhlas, An-Naas, dan Al-Falaq, kemudian meniupkan ke kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan, dimulai dari kepala dan wajah. Hal ini diulang sebanyak tiga kali. Demikian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin Rahimahullah mengenai cara mengamalkan hadits di atas.

Membaca surat Al Kafirun


Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda kepada Naufal,

“Bacalah Qul Yaayyuhal Kafirun (Surat Al-Kafirun), kemudian tidurlah setelah selesai membacanya, karena ia dapat melepaskan dari kesyirikan.” (HR. Abu Dawud, sahih)

Kesimpulan


Di antara ayat-ayat Al-Quran yang hendaknya dibaca di malam hari sebelum tidur adalah:

1. Ayat kursi (surat Al Baqarah ayat 255).
2. Dua ayat terakhir surat Al Baqarah ayat 285-286.
3. Surat Al Ikhlas, Surat Al Falaq, dan Surat An Naas.
4. Surat Al Kafirun.

Inilah di antara zikir sebelum tidur yang berupa ayat-ayat Al-Quran yang hendaknya kita upayakan baca sebelum tidur. Semoga bermanfaat.

Penulis: Adika Mianoki
Artikel: Muslim.or.id

Tag:tidur
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)